Získání zkušeností s výchovou nejmladší generace ze zahraničí a implementace toho nejlepšího do českého prostředí

Získání zkušeností s výchovou nejmladší generace ze zahraničí a implementace toho nejlepšího do českého prostředí

Č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0097
Naše společnost Whisby s.r.o. získala grant pro vedoucí pracovníky mateřských škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 34 ředitelek a 2 ředitelé mateřských škol se zúčastní odborných stáží ve 3 zemích Evropské unie, kde získají celou řadu zajímavých poznatků a informací, které pak mohou uplatnit v českých školkách.

Aktuality Napsali o nás

Stručný obsah projektu:

Na základě potřeby komparace a inovace předškolní výchovy v ČR a jiných členských státech EU projekt umožňuje vedoucím pedagogickým pracovníkům mateřských škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje vyjet na zahraniční stáže do dvou ze tří uvedených zemí, a to Švédska, Velké Británie a Bulharska. Tam absolvují odborný pracovní program ve dvou MŠ. Následně účastníci nabyté vědomosti, znalosti a zkušenosti implementují do své profesní praxe, což povede ke zvýšení kvality a zavedení řady inovací do procesu předškolního vzdělávání.

Cíle projektu:

Tento projekt si klade za cíl nápomoci rozvoji znalostí a dovedností vedoucích pedagogických pracovníků MŠ z Moravskoslezského a Olomouckého kraje za pomoci přenosu inovací a zkušeností ze zahraniční.

Hlavním cílem projektu je zajistit pro jeho účastníky zisk zkušeností a znalostí z oblasti předškolního vzdělávání v dané zemi, kdy se seznámí s vedením MŠ, jejím vzdělávacím programem, pracovní náplní pedagogů, s jejich metodami a technikami výuky, používanými didaktickými pomůckami, moderními technologiemi, atp.

Výstupem bude tvorba prezentací na jednodenních pracovních workshopech a vytvoření publikace, které budou využitelné pro další aktivity v mateřských školách a budou sloužit k přenosu informací i pro další pedagogické pracovníky.

Díky absolvování projektových aktivit budou vedoucí pracovníci MŠ seznámeni s novými trendy a inovacemi v oblasti předškolní výchovy ve třech členských státech EU, což pro ně bude významným přínosem v rámci jejich profesního života. Získají nejen nové informace a zkušenosti, ale především si i vymění poznatky a své odborné znalosti se svými zahraničními kolegy, což bude jednoznačným přínosem pro výkon jejich profese.

Úspěšní absolventi projektu obdrží osvědčení o úspěšném absolvování projektu.