Projekty

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Hutní montáže-SvarserviS, s.r.o. a partnerů, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0­.0/19_097/0013849

Společnost Hutní montáže-SvarserviS, s.r.o. společně s projektovými partnery KAMITU REAL, s.r.o. a Whisby s.r.o. realizuje projekt financovaný z Evropského sociálního fondu zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců. Vzdělávacích aktivit se účastní 12 osob a 4 osoby z nich jsou ve věku nad 55 let.

Vzdělávací aktivity jsou zařazeny do skupiny měkkých a manažerských dovedností.

Projekty