Otevřené kurzy

Otevřené kurzy pořádáme v různých městech v rámci celé ČR.
Aktuální termíny a místo konání Vám sdělíme na požádání.

Napište nebo zavolejte nám:

+420 587 406 146, +420 777 980 555
sekretariat@whisby.cz

KOMUNIKACE A PREZENTACE
 • Pravidla asertivního jednání
 • Efektivní komunikace
 • Komunikace v krizových situacích
 • Konflikty, jejich prevence a řešení
 • Strategie přesvědčivého vyjednávání
 • Komunikace s problémovými skupinami obyvatel
 • Klíče úspěšného veřejného projevu
 • Neverbální komunikace - řeč těla
 • Tajemství profesionální prezentace
 • Média a technika při prezentaci
 • Obchodní korespondence a úprava dokumentů podle ČSN
 • Stylizace obchodních dopisů
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
 • Základy marketingu pro obchodníky
 • Příprava na obchodní jednání
 • Image a přesvědčivá prezentace obchodníka
 • Obchodní rozhovor a identifikace potřeb zákazníka
 • Strategie a taktika při prodeji
 • Pravidla úspěšného prodeje, techniky vyjednávání
 • Jak překonat nesouhlas správnou argumentací
 • Docílení dlouhodobé spolupráce – nástroje a techniky
 • Systémy poprodejní péče a jejich aplikace v praxi
 • Zásady myšlení špičkového obchodníka
 • Úspěšný telemarketing
 • Legislativa v obchodní praxi
 • Key Account Management
PERSONALISTIKA
 • Kvalitní výběrové řízení
 • Vedení úspěšného přijímacího pohovoru
 • Assessment centrum
 • Moderní personální management
 • Řízení pracovního vkonu a hodnocení zaměstnanců
 • Systém odměňování a zaměstnaneckých výhod
 • Motivační teorie a motivační nástroje
 • Vzdělávání zaměstnanců a identifikace vzdělávacích potřeb
 • Nové poznatky v psychologii práce
 • Problémové chování na pracovišti – mobbing, bossing, staffing
 • Atraktivita firmy na trhu práce
 • Ochrana osobních údajů v personální agendě
 • Talent management
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • Moderní manažerské trendy
 • Personalistika pro manažery
 • Daňové a účetní minimum pro manažery
 • Vedení lidí a jejich motivace
 • Porada- efektivní nástroj řízení
 • Delegování a jeho přínosy
 • Hodnotící pohovory
 • Úspěšná komunikace a projev manažera
 • Příprava a přednes veřejného projevu
 • Efektivní time management
 • Projektové řízení
 • Řízení změn
 • Leadership
ŠKOLA MISTRŮ
 • Delegování pravomocí a zodpovědnosti
 • Vedení lidí a motivace, týmové role
 • Komunikace vertikální i horizontální
 • Řešení konfliktů a jak jim předcházet
 • Efektivní porady
 • Time management
 • Hodnotící pohovory
FINANCE V PODNIKÁNÍ
 • Moderní metody finančního řízení
 • Finanční plánování v podnikatelské praxi
 • Finanční analýza v podnikatelské praxi
 • Metody a způsoby financování
 • Využití dotací a cizích zdrojů
 • Risk management
MARKETING
 • Moderní formy marketingové komunikace
 • Trendy ve tvorbě marketingových strategií
 • Efektivní produktový marketing
 • Event marketing
 • Corporate identity / Firemní identita
 • Budování a řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Sociální sítě a marketing
 • Veletrhy a výstavy – efektivní prezentace
 • Účinná reklama – klíč k úspěchu
 • Merchandising
PRÁVO
 • Legislativa v obchodní praxi
 • Zákoník práce pro personalisty
 • Pracovně-právní minimum
 • Ochrana osobních údajů v personální agendě
 • Nový občanský zákoník v praxi
 • Smluvní právo podle nového občanského zákoníku
 • Ochrana spotřebitele
 • Exekuce
 • Insolvence a insolvenční řízení
FINANČNÍ AKADEMIE
 • Aktuální trendy a vývoj na finančním trhu
 • Mikro a makroekonomické souvislosti
 • Finanční analýza
 • Osobní rozpočet a finanční rezervy
 • Sestavování finančních plánů
 • Nástroje finančního trhu
 • Strategie úspěšného investování a zhodnocení peněz
 • Jak vybrat podílový fond
 • Úvěry a hypotéky
 • Bydlení jako investice
 • Ochrana příjmu a zajištění životních rizik
 • Excel – funkce pro finanční a ekonomické výpočty
LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI
 • Komunikační dovednosti školitele, zrakový kontakt
 • Principy efektivního školení, úspěšnost interpretace
 • Jak trému zvládnout, minimalizovat a využít
 • Tvorba vzdělávacího plánu, metodika, definování obsahu
 • Struktura efektivní prezentace
 • Interaktivní techniky při školení, moderní výukové pomůcky
 • Testy, scénky, myšlenkové mapy, hry
 • Hlas a technika řeči
 • Modelové situace a metody práce se skupinou
 • Formální projev před publikem, zpětná vazba
 • Řeč těla, osobní zóny, společenské normy
 • Zvládání nervozity, přesilové hry, zahnání narušitele
 • Neformální techniky a odlehčení tématu
 • Image a charisma lektora
GASTRONOMIE
 • Doutníky, pochutiny, čokoláda
 • Fondue jako zážitková gastronomie
 • Moderní saláty
 • Sestavení degustačního menu celoroční
 • Sestavení degustačního menu sezonní
 • Sklo, porcelán
 • Špičková prezentace na talíři
 • Umění nákupu surovin, ekonomika
 • Voda, víno, alkoholické nápoje
 • Zvěřina jako celoroční nabídka
OSOBNÍ ROZVOJ
 • Time management – čas pod kontrolou
 • Osvědčené postupy v rozvoji kreativity
 • Techniky motivace a sebemotivace
 • Jak posílit svou psychickou odolnost
 • Management osobního rozvoje
 • Trénink pozitivního myšlení
 • Jak předcházet syndromu vyhoření
 • Prokrastinace není můj styl
REGENERACE
 • Bolesti pohybového aparátu
 • Relaxační techniky – jak se zbavit napětí a stresu
 • Základy fyzioterapie pro pedagogické pracovníky
 • Koncept bazální stimulace
POČÍTAČOVÉ KURZY
 • Word – základní kurz (2013, 2016)
 • Word – kurz pro pokročilé
 • Excel – základní kurz
 • Excel – kurz pro pokročilé
 • Excel - Kontingenční tabulky a grafy
 • Excel – funkce pro finanční a ekonomické výpočty
 • Excel – nástroje pro analýzu dat
 • Access – základní kurz
 • Access – kurz pro pokročilé
 • PowerPoint – jak na prezentaci I.
 • PowerPoint – jak na prezentaci II.
 • CorelDraw – základní techniky
 • CorelDraw – pokročilé nástroje

Otevřené kurzy