Změny
v náhradním plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. od 1. 1. 2012 přinesl několik změn v odebírání i poskytování náhradního plnění. Tyto změny přinášejí oběma stranám nemalá omezení. Pro informaci bychom Vám chtěli tyto změny připomenout:

Změny pro odběratele NP

  • Odběratelé budou muset najít ověřeného a oprávněného dodavatele náhradního plnění, tj. přímého zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ve větším než 50% podílu k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.
  • Zákonem stanovený limit pro dodavatele může způsobit, že objem možného poskytovaného náhradního plnění bude vyčerpán dle toho, kolik v předchozím roce zaměstnával OZP. Je tedy pragmatické smluvně si zajistit u dodavatele smluvený objem odběru náhradního plnění, de facto čím dřív, tím lépe.

Co zákon změnil pro dodavatele NP

  • Do roku 2012 neexistoval žádný limit. Firma poskytující náhradní plnění nebyla omezena fakturovat náhradní plnění v jakékoli výši. Od 1. 1. 2012 poskytovatel NP může fakturovat maximálně 36-násobek průměrné měsíční mzdy za jednoho svého postiženého pracovníka.
  • Změnil se výpočet stavu postižených zaměstnanců ze čtvrtletního na celoroční.
  • Stát uschopnil osoby zdravotně znevýhodněné.

Veškerá legislativa a princip poskytování náhradního plnění v roce 2013 by měla být neměnná, a to stejně jako v roce 2012.

V případě že, by nastaly změny v současné legislativě, budeme Vás ihned informovat, a to na našich webových stránkách.