Jak tato úspora vznikne?

Firmy, které jsou oprávněny poskytovat náhradní plnění, se chovají jako tržní subjekty, tj. nabízejí své zboží za běžné tržní ceny Vaše úspora bude v tom, že např. nakoupíte zboží a služby jako náhradní plnění za tytéž ceny jako od firmy neposkytující náhradní plnění.

Zisk, který díky nákupu náhradního plnění neodvedete do státního rozpočtu, zůstává jako úspora vaší firmě.

Způsob výpočtu, výši odvodu do státního rozpočtu i výši náhradního plnění upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb. Za 1 osobu se ZP v přepočteném stavu, kterou sám nezaměstná, je zaměstnavatel povinen buď nakoupit náhradní plnění ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy (za I. - III. čtvrtletí roku dle statistického úřadu), nebo musí odvést do státního rozpočtu dva a půl násobek průměrné měsíční mzdy.