Kalkulačka
náhradního plnění

Jak zjistit výši odvodu i náhradního plnění dle vyhlášky?

… jednoduše vše vypočítáte pomocí naší kalkulačky náhradního plnění (dále jen KNP):

  1. Plánovaný přepočtený počet zaměstnanců firmy celkem – doplňte Váš celkový počet zaměstnanců, a to v přepočteném stavu, které hodláte tento rok zaměstnávat (tj. mít je v pracovním poměru). Přepočtený stav zohledňuje předpokládaný počet zaměstnávaných osob. Chcete-li zaměstnávat jednu osobu na poloviční úvazek po celý rok, uvedete do přepočteného stavu číslo 0,5. Hodláte-li tuto osobu zaměstnávat na poloviční úvazek jen půl roku, pak uvedete do přepočteného stavu číslo 0,25 (při výpočtu přepočteného stavu - skutečnosti hrají roli i dny dovolené, nemocenské apod.; postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců je podrobně popsán v § 15 až 20 vyhlášky). Přepočtený stav zaměstnanců se podle platné metodiky vypočítává na 2 desetinná místa.
  2. Z toho je plánovaný přepočtený počet zaměstnanců se ZP – doplňte celkový počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním v přepočteném stavu, které hodláte tento rok zaměstnávat (tj. mít je v pracovním poměru). Způsob výpočtu přepočteného stavu je stejný jako v bodu 1.
  3. Objem zboží či služeb, které již byly nakoupeny jako náhradní plnění – doplňte celkový objem zboží, které jste už nakoupili jako náhradní plnění, v cenách bez DPH.
1.  Zbývá nakoupit náhradní plnění ve výši 0,- Kč
2.  nebo odvést do státního rozpočtu 0,- Kč

Na základě naší KNP vypočtete dva důležité údaje:

  1. Zbývá nakoupit náhradní plnění ve výši – finanční částka bez DPH, za kterou musí vaše firma nakoupit zboží nebo služby jako náhradní plnění pro splnění své zákonné povinnosti.
  2. nebo odvést do státního rozpočtu – finanční částka, kterou vaše firma bude muset odvést do státního rozpočtu, pokud nenakoupí náhradní plnění podle předchozího bodu.