O společnosti

Jsme společnost založená na práci zkušených odborníků, kteří se pohybují v oboru několik let. Díky tomu jsme schopni plnit veškeré požadavky našich zákazníků.

Jako v každém oboru, tak i v gastronomii má personální práce svá specifika, neboť dominantní součástí služeb poskytovaných hostovi je kvalita, zásadně se odvíjející od organizace práce, nastavení pravidel, standardů a hygienických norem. Výsledný produkt, je výsledkem dobré organizace práce v zařízení, uspořádání a návaznosti jednotlivých pracovních procesů i dodržování pravidel.

Host vnímá kvalitu poskytnuté služby prostřednictvím rychlosti, jakou ji dostává, jak je v zařízení vše uspořádáno, jak na sebe vše navazuje. Nicméně, ale prvotním jeho vjemem je chování zaměstnanců zařízení, jejich profesionalita a pocit čistoty, pořádku.

Náš tým specialistů se zabývá poskytováním komplexních služeb pro všechny, kdo působí v gastronomii. Jedná se především o gastronomická školení personálu, tématické tréninky pro kuchaře, školení obsluhy gastrotechnologií, auditorské služby pro gastronomii, dodávky gastronomických technologií a jejich sepisování.

Disponujeme týmem profesionálů, kteří ji nejen reprezentují, ale navíc jí pomáhají při testování, inovaci a vývoji nových výrobků. Seznámíme Vás, jakým způsobem zlepšovat image společnosti na trhu.

Zajistíme vyškolení či přeškolení týmu kuchařů Vaší nové, nebo stávající provozovny. Prakticky naučíme nové, klasické i netradiční postupy zpracování surovin a přípravy pokrmů se zřetelem k maximálně efektivnímu využití všech jejich součástí. Teoretická část se skládá zejména z informací o významu jednotlivých složek surovin a jejich nutriční hodnoty pro lidský organismus. Vysvětlíme také význam užití jednotlivých postupů zpracování, přípravy pokrmů a jejich kombinací pro člověka a jeho výživu. Seznámíme Vás s podstatou a základními pravidly různých světových kuchyní, a také se základy významných léčebných metod vaření.

Celý tým se těší na spolupráci právě s Vámi. Filosofií všech členů je především spokojenost našich klientů a maximalizace profitu a užitku z jednotlivých poskytnutých služeb pro vlastní podnikání našich klientů.