Správné místo a čas
na správný tah

Naše společnost se zabývá také zpracováním projektů na získání dotací z většiny operačních programů Evropské unie:

což je zvláště v krizové době pro mnoho firem a společností jednou z mála možností jak realizovat nové projekty.

V programovacím období 2014 – 2020 mohla
Česká republika využít až 20,5 miliard EUR z fondů
Evropské unie.

Zkušenosti a záběr našich projektových manažerů je velmi široký. Máme za sebou úspěšné projekty na vzdělávání zaměstnanců, zahraniční stáže zaměstnanců, investiční projekty (nákup strojů, výrobních zařízení, počítačového vybavení) z programů Rozvoj, Inovace, Nemovitosti, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Ekoenergie atd.

Postup přípravy projektu

Liší se v závislosti na požadavcích klienta a typu projektu, který je připravován. Jejich podobnost je v krocích, které musí učinit každý klient:

  • definice projektu
  • výstupy projektu
  • časový rámec projektu
  • rozpočet projektu
  • financování projektu (vlastní, úvěrové a dotační)
  • příprava projektové žádosti

Všechny kroky s námi můžete konzultovat a dle jejich výstupu se rozhodnout a vybrat nejlepší operační program a typ projektu vhodný k zajištění dané investice.

EVALUAČNÍ WORKSHOP 6. ledna 2015