Whisby - dotace, školení, fondy

Náš společný cíl je

 • zlepšovat a podporovat
  zvyšující se gastronomickou
  a profesní úroveň služeb
 • oslovovat odbornou veřejnost
  s cílem zvyšování regionální
  gastronomie v cestovním ruchu
 • zvýšit význam turistické
  destinace jako celku,
  spolupráce všech subjektů
  cestovního ruchu